سلام بچها امیدوارم حالتون خوب باشه 

خب این سری حسابی دست پر اومدم 

هیچهایک که میدونید چه نوع سفری هست ؟ خب اگه نمیدونید ایرادی نداره چون دوستم ماری تو سایتشون از ماجراههای هفده روزش به سیستان گفته و کلی راجب سفر هیچ هایکیش صحبت کرده . حتما ازینجا به سایتش سر بزنید و راجبش بخونید